Opis Programski jezik Visual Basic .NET
Trajanje 5 dana
Predznanje  
Tko treba slušati Tečaj je namijenjen programerima koji namjeravaju razvijati Microsoft Windows aplikacije, a koji su bez prethodnog iskustva s objektno orijentiranim programskim jezicima. Tečaj služi kao prva stepenica u sklopu VB .NET tečaja.


SADRŽAJ:
Pregled .NET platforme. Uvod u integrirano razvojno sučelje Visual Studio .NET. Varijable (strukture) i reference (klase). Primitivni tipovi podataka, String klasa, polja, liste, kolekcije, moduli i imenici. Kontrola toka i rad s pogreškama. Iznimke. Osnove klasa (polja, metode, svojstva, konstruktori, događaji), nasljeđivanje, zasjenjivanje i zaključane klase, doseg klasa i objekata, sučelja i delegati. Datoteke, kazala i tokovi. Regularni izrazi. Uvod u XML.