Opis Osnove jezika Python
Trajanje 4 dana
Predznanje Gradivo Python osnovnog tečaja
Tko treba slušati programeri, web-programeri

 

OPIS:

Python napredni tečaj zamišljen je kao nastavak osnovnog Python tečaja. Cilj tečaja je vođena izgradnja cjelovitog Python programskog projekta s naglaskom na aplikacijsko i web-programiranje koristeći najvažnije Python knjižnice i radne okvire.

 

SADRŽAJ:

Pregled i ponavljanje najčešće korištenih programskih konstrukata, struktura podataka i knjižnica s naglaskom na oblikovne obrasce, ispitavanje ispravnosti, čitljivost koda te učinkovitost izvođenja. Poziv i pokretanje sustavskih naredbi iz Python koda. Napredno zapisivanje u dnevnike korištenja i argumenti komandne linije. Paralelizacija korištenjem više procesa, dretvi ili korutina. Pristup bazama podataka. Izrada web usluga i web sučelja. Osnove parsiranja, analize i vizualizacije podataka.