Opis Osnove izrade J2ME aplikacija za mobilne uredjaje
Trajanje 4 dana
Predznanje -
Tko treba slušati -


SADRŽAJ:

Podešavanje radne okoline za razvoj mobilnih aplikacija (emulator mobilnog telefona). Osnovne značajke MIDleta. Osnovni elementi korisničkog sučelja. Spremanje podataka na mobilni uređaj (RMS). Pristup internetu iz J2ME aplikacije. Izrada jednostavne J2ME aplikacije od početka do kraja.