Opis Delphi razvojni alat
Trajanje 5 dana
Predznanje -
Tko treba slušati -


SADRŽAJ:

Još uvijek intezivno korišteni alat za izradu Windows aplikacija; osnove Object Pascal programskog jezika; osnove Delphi razvojnog okruženja; primjer izrade jednostavne Windows aplikacije; primjer korištenaj ADO.NET tehnologije za spajanje sa bazom podataka.