Opis Unified Modeling Language
Trajanje 3 dana
Predznanje Određeno iskustvo u razvoju objektno usmjerenog software-a.
Tko treba slušati Svrha tečaja je da se polaznike upozna sa sintaksom i semantikom UML-a te onim dijelom procesa objektno usmjerenog razvoja softvera kojim su obuhvaćene faze: specifikacija zahtjeva, analiza i projektiranje. Tečaj ima i praktični karakter; na temelju neformalne specifikacije zahtjeva, polaznici izrađuju UML modele različitih aspekata sistema koji čija je svrha zadovoljavanje postavljenih zahtjeva.


SADRŽAJ:
Razvoj software-a i objektno usmjerena tehnologija. Objektni model. Metoda = Jezik + Proces. UML jezik. UML koncepti - sintaksa i semantika, UML dijagrami. Modeliranje strukturnih aspekata. Modeliranje dinamičkih aspekata. OCL, Mehanizmi za proširivanje i prilagođavanje rječnika UML-a posebnim potrebama modeliranja. Konzistentnost modela. Use-Case centrični proces razvoja. Elaboriranje zahtjeva. Objektno usmjerena analiza. Objektno usmjereno projektiranje. Granica između OOA i OOD. Implementacija.