Opis Izrada RIA (rich internet application) pomocu GWT-a, pregled komponenti, povezivanje komponenti sa back-end servisima
Trajanje 3 dana
Predznanje -
Tko treba slušati -


SADRŽAJ:

Osnovne značajke GWT-a. EXT GWT. Podešavanje radne okoline. Komponente, widgeti, layout manageri. Rad s podacima (dinamičko učitavanje i tablični prikaz podataka). Napredni rad s komponentama (poboljšavanje prikaza podataka). Izrada jednostavne aplikacije od početka do kraja.