Opis Razvoj Android aplikacija
Trajanje 5 dana
Predznanje OOP (idealno Java). Preporuka: osnove baza podataka i XML

 

OPIS:
Razvojna okolina, alati za razvoj Android aplikacija i emulatori; grafičko korisničko sučelje; korištenje osnovnih kontrola poput polja za unos i ispis teksta, gumbi i sl; korištenje kompleksnijih kontrola poput liste; komponente Android aplikacije, uključujući aktivnosti, servise, prijamnike emitiranja i pružatelje sadržaja; komunikacija među komponentama; međuprocesna komunikacija; mogućnosti prilagodbe aplikacije različitim uređajima, veličinama ekrana i platformi; fragmenti; korištenje web resursa, uključujući jednostavno dohvaćanje različitih vrsta sadržaja, kao i komunikaciju s web servisima i web API-jima; rad s dijalozima, izbornicima i postavkama; rad s SQLite bazom podataka

 

SADRŽAJ:

Polaznici će naučiti koristiti Android studio alat i samostalno izrađivati Android aplikacije, te ih testirati na emulatorima. Naučit će izraditi aplikaciju s grafičkim korisničkim sučeljem sastavljenim od osnovnih kontrola poput polja za unos i ispis teksta, gumbi i sl, ali će znati koristiti i i izraditi kompleksnije kontrole poput liste. Obradit će se najvažnije komponente Android aplikacije, uključujući aktivnosti, servise, prijamnike emitiranja i pružatelje sadržaja, te njihova međusobna komunikacija kao i međuprocesna komunikacija. Bit će dan pregled mogućnosti prilagodbe aplikacije različitim uređajima, veličinama ekrana i platformi, pri čemu će se obraditi fragmenti, kao najznačajnije komponente svake aplikacije. Polaznici će naučiti koristiti web resurse, uključujući jednostavno dohvaćanje različitih vrsta sadržaja, kao i komunikaciju s web servisima i web API-jima. Na tečaju će se pokazati rad dijalozima, izbornicima i postavkama. Polaznici se samostalno izraditi aplikaciju koja koristi SQLite bazu podataka.