Opis Korištenje COM komponenti u .NET aplikacijama, pisanje .NET komponenata za COM aplikacije, PInvoke, Marshalling
Trajanje 5 dana
Predznanje -
Tko treba slušati -


SADRŽAJ:

Zahtjeva prethodno dobro poznavanje .NETa i C# programskog jezika. Korištenje COM komponenata u .NET aplikaciji i načini referenciranja COM objekata. PInvoke - korištenje Win32 biblioteka u .NET aplikaciji. Kreiranje .NET komponenata za korištenje u COM aplikacijama. Izrada dva primjera: a) ActiveX kontrola za korištenje u Internet Explorer pregledniku, b) Proširivanje .NET objekta novim COM sučeljima.