Opis Objektno usmjerena tehnologija i pojmovi
Trajanje 3 dana
Predznanje -
Tko treba slušati Programeri na objektno-usmjernim jezicima (C++, JAVA )


SADRŽAJ:
Objektni model. Klase i objekti. Atributi i metode, Odnosi među klasama (asocijacija, kompozicija, nasljeđivanje). Odnosi među objektima. Hijerarhija klasa. Učahurivanje (enkapsulacija). Apstraktne klase. Sučelja i operacije. Dinamičko modeliranje (stanje i ponašanje objekta). Faze razvoja objektno-usmjerene aplikacije. UML. Osvrt na važnije objektno-usmjerene jezike.