Opis osnove jezika, templatei, spajanje na baze, MVC paradigma
Trajanje 5 dana
Predznanje -
Tko treba slušati -


SADRŽAJ:

Uvod, kratka povijest, poajm LAMP. Osnove jezika (tipovi podataka, kontrola tijeka programa, funkcije, polja). Objektno orijentirani PHP.Upotreba u web HTTP/HTML okolini.Spajanje na baze iz PHPa. Generiranje grafike PHPom. Osnove sigurnosti.