Opis JavaScript - jQuery library
Trajanje 3 dana
Predznanje -
Tko treba slušati -


SADRŽAJ:

jQuery je danas najpopularnija biblioteka JavaScript funkcija opće namjene; osnove jQuery paradigme; prezentacija osnovnih funkcija u jQuery biblioteci; prezentacija najšire prihvaćenih nadogradnji jQuery biblioteke.