Opis Programiranje distribuiranih Java aplikacija (CORBA)
Trajanje 2 dana
Predznanje JAVA ili ekvivalentno
Napomena Svrha tečaja je dvostruka: polaznika se upoznaje s pojmovima vezanim za CORBA arhitekturu; polaznik kroz programiranje CORBA-centričnih aplikacija stječe praktično iskustvo razvoja aplikacija tog tipa.


SADRŽAJ:
Uvod u CORBA arhitekturu. IIOP. CORBA u odnosu prema RMI. IDL. idl2java compiler. Razvoj CORBA-centrične client/server aplikacije. Generiranje client/server stub-ova. Aktiviranje i registriranje servera. Pokretanje aplikacije na strani client-a. Napredne CORBA teme: POA, DII i IR, primjena kroz praktični primjer.