Opis Distribuirano programiranje i J2EE
Trajanje 4 dana
Predznanje Poznavanje Java programskog jezika; Poznavanje client server tehnologija; Poznavanje mrežnih protokola i sigurnosti
Napomena Tečaj je namjenjen programerima distribuiranih aplikacija u C/S okruženju


SADRŽAJ:
O-O razvoj; O-O principi programiranja; Alati za J2EE razvoj; Programski uzorci; Pregled programiranja u distribuiranom okruženju; Pregled tehnologije; Nivo klijenta; Prezentacijski nivo: servleti i JSP; Poslovna logika - Enterprise Java Beans; Web servisi; Povezivanje s drugim tehnologijama - bazama, legacy sustavima, B2B; Povezivanje na baze - JDBC; Povezivanje na druge sustave - RMI; Integracija u CORBA okruženje - JavaIDL; Povezivanje na Directory servise - JNDI; Transacijski i transportni servisi - JTS i JMS; Usporedba J2EE i .NET okruženja.