u1.jpgu2.jpg

UNIX tečajevi namijenjeni su kompjuterskim profesionalcima koji žele dobiti ili proširiti svoja znanja na UNIX / HP-UX / AIX operativnom sistemu.