Opis Administriranje operacijskog sustava Red Hat LINUX
Trajanje 5 dana
Predznanje Unix osnovno, Linux osnovno ili slično
Tko treba slušati Tečaj je namijenjen svim administratorima i korisnicima koji žele steći opsežnija znanja o administraciji i funkcioniranju Red Hat Enterprise Linux i Fedora Core sustava.


SADRŽAJ:

Pregled osnovnih poslova administratora operacijskog sustava Linux. Linux distribucije. Instalacija operacijskog sustava s CD-a i preko mreže. Administriranje programskih paketa. Osnovni i napredni koncepti organizacije sustava datoteka. Administracija hard diskova. Particije i file system. Backup sustava. Procesi. Podizanje i zaustavljanje operacijskog sustava. GRUB. Upravljanje korisnicima. Konfiguracijske datoteke. Korisnička ljuska bash i njezino konfiguriranje. Obrada tekstualnih datoteka (Vim). Konfiguriranje X window sustava. Praćenje rada sustava, analiza performansi i podešavanje. Mreža i mrežni alati. Konfiguracija TCP/IP-a. Na tečaju se stiču i radom na računalu uvježbavaju osnovna znanja administracije Linux sustava. Tečaj orijentiran prema Linux distribucijama Red Hat Enterprise Linux i Fedora Core.