Opis Administracija operacijskog sustava AIX
Trajanje 5 dana
Predznanje AIX
Tko treba
slušati
Tečaj je namijenjen svim AIX korisnicima, programerima na AIX-u i administratorima.


SADRŽAJ:
Distribuirana okolina AIX operacijskog sustava. Instalacija operacijskog sustava. Network Instalation Manager, . Boot s CD-ROM-a. Administriranje programskih paketa. Komanda lslpp, lppckh. Korištenje SMITa i wsm-a. Datoteke i kazala. Promjena nivoa rada sistema. Redoslijed podizanja sistema. Nivoi izvođenja. Proces init. Datoteka /etc/inittab. rc skripte - Run Control Scripts. Kazalo /etc/init.d. Dodavanje kontrolnih rc datoteka. Podizanje, zaustavljanje i autokonfiguracija sistema. Komande shutdown, init, halt, reboot. Dodavanje korisnika. Osnovna zaštita pristupa sistemu. Komande who i last. Datoteke passwd, shadow, group, te kazalo /etc/security. Nazivi uređaja i konfiguriranje, komanmda cfgmgr. Error logovi i kontrola logova, Dodavanje novog diska. Definicija sustava datoteka, volume grupa, osnovna teorija volume managera. Mount file sistema. Datoteka /etc/filesystems. Mreža. Mrežne komande, rlogin, rsh, rcp. Mrežna autorizacija. Telnet i FTP. ping, netstat. NFS okolina. Dijeljenje resursa - share, unshare. System resource controler, Demoni na NFS serveru. Automount. Dodavanje terminala i modema. Dodavanje printera. "Backup" sistema., korištenje SMITa za osnovnu sistemsku adninistraciju, autodokumentiranje sistema.