Opis Administriranje operacijskog sustava Solaris
Trajanje 5 dana
Predznanje UNIX
Tko treba slušati Tečaj je namijenjen svim administratorima i UNIX-programerima i korisnicima koji žele steći dublja znanja o administraciji i funkcioniranju Solaris sustava..


SADRŽAJ:
Distribuirana okolina SunOS operacijskog sustava. Instalacija operacijskog sustava. Jump Start Utility. Boot s CD-ROM-a. Administriranje programskih paketa. Komanda pkginfo, pkgrm. Datoteke i kazala. Promjena nivoa rada sistema. Redoslijed podizanja sistema. Nivoi izvođenja. Proces /sbin/init. Datoteka /etc/inittab. rc skripte - Run Control Scripts. Kazalo /etc/init.d. Dodavanje kontrolnih rc datoteka. Podizanje, zaustavljanje i autokonfiguracija sistema. Komande shutdown, init, halt, reboot. PROM. Boot. Kazalo /kernel i /usr/kernel. Dodavanje korisnika. Osnovna zaštita pristupa sistemu. Komande who i last. Datoteke passwd, shadow, group. Grupa sysamdin. Kazalo /etc/default. ASET. Nazivi uređaja i konfiguriranje. Dodavanje novog diska. Definicija sustava datoteka - File System, cilindarske grupe, blok i fragment. i-nodea. Mount file sistema. Datoteka /etc/vfstab. Volume Manager. Mreža. Mrežne komande, rlogin, rsh, rcp. Mrežna autorizacija. Telnet i FTP. ping, spray, netstat. NFS okolina. Dijeljenje resursa - share, unshare. Datoteka dfstab. Demoni na NFS serveru. Automount. Programski paket SAF. Dodavanje terminala i modema. Dodavanje printera. NIS+. "Backup" sistema.