Opis Sigurnost računalnih mreža
Trajanje 5 dana (40 sati)
Predznanje Bazično znanje o računalnim mrežama
Tko treba slušati Svi oni koji su zainteresirani za implementaciju osnovnih sigurnosnih tehnologija s naglaskom na Cisco mrežnoj opremi.

 

OPIS:

Tečaj o sigurnost računalnih mreža objašnjava osnovne sigurnosne pojmove i praksu potrebnu za instalaciju, rješavanje problema i praćenje mrežnih uređaja kako bi se osigurala cijelovitost, povjerljivost i dostupnost podataka, te uređaja na računalnoj mreži, odnosno smanjila ranjivost računalnih mreža i mogući rizik od prekida rada izazvan sigurnosnim incidentom. Putem laboratorijskih vježbi stječu se praktična znanja potrebna za projektiranje, implementaciju i podršku sigurnosti mreže. Vježbe se izvod korištenjem CLI na Cisco IOS operacijskom sustavu.

 

SADRŽAJ:

Općenito o sigurnosnim pretnjama na računalnoj mreži. Implementacija autentifikacije, autorizacije i accountinga na usmjerivaču. Implementacija vatrozida. Implementacija sustava za prevenciju provala. Osiguranje lokalnih računalnih mreža. Sustavi za kriptografiju. Implementacija virtualnih privatnih mreža.