Opis Uvod u računalne mreže
Trajanje 2 dana
Predznanje -
Tko treba slušati Tečaj je namijenjen svim korisnicima, tehničkom osoblju i managerima koji žele dobiti uvid u standarde i rješenja u povezivanju računala u lokalnim, WAN i MAN mrežama.


SADRŽAJ:
Uvod u prijenos podataka. ISO-OSI referentni model. TCP/IP grupa protokola. Tehnike kabliranja. LAN/MAN/WAN. Mrežne LAN tehnologije (Ethernet, WLAN). Mrežne WAN tehnologije (PPP, HDLC). Pregled tipova uređaja (krajnji uređaji, switch, router). Pregled TCP/IP protokola (IPv4, IPv6, ARP, ICMP, UDP/, TCP, RIPv2, OSPF, DNS, SNMP, FTP, TELNET/SSH, SMTP/POP, HTTP), Mrežni operacijski sustavi (IOS, JUNOS). Analizatori protokola (Wireshark) i njihova primjena. Mrežni simulatori (GNS3, Packet Tracer) i njihova primjena. Nadzor i upravljanje. Uvod u mrežnu sigurnost.