Opis Tečaj daje pregled statističkih metoda i modela koji se koriste za analizu podataka i predviđanje te njihovu realizaciju u programskom jeziku R.
Trajanje 3 dana (svaki dan 6 sati)
Predznanje poznavanje programskog jezika R te osnove statistike i statističkog zaključivanja
Tko treba slušati Zainteresirani za poslovne primjene R i integraciju prediktivnih rješenja u poslovne procese

 

OPIS:

Tečaj daje pregled statističkih metoda i modela koji se koriste za analizu podataka i predviđanje te njihovu realizaciju u programskom jeziku R. Polaznici će naučiti postaviti model za promatrani problem i podatke te odabrati odgovarajuću statističku metodu za njihovu analizu uz primjere koji će se izvoditi u R-u. Gradivo tečaja obuhvaća ANOVA i MANOVA test, K-S test, klasične linearne modele i njihovu nadogradnju do generaliziranih linearnih modela te posebno analiziranje vremenskih nizova.

 

SADRŽAJ:

Pregled naprednijih paketa i alata u R-u za manipulaciju i grafičku obradu podataka (ggplot2,dplyt). Pregled nekoliko široko korištenih statističkih testova: ANOVA, MANOVA, chi-kvadrat i F-test, Kolmogorov-Smirnovljev test.

Linearna regresija i generalizirani linearni modeli: izrada modela u R-u, analiza i interpretacija dobivenih rezultata, postavljanje pouzdanih intervala i formiranje predviđanja.

Vremenski nizovi: postavljanje modela, analiza, pregled funkcija u R-u za rad s vremenskim nizovima, predviđanje.