Opis Business Predictions and Data Science Analysis with R and Power BI
Poslovna predviđanja i podatkovna znanost koristeći R programski jezik i Power BI
Trajanje 2 dana (14 sati)
Predznanje osnove R + Power BI
Poželjno: odslušan tečaj „Uvod u R programski jezik s poslovnim primjenama i izvješćivanjem“
Tko treba slušati Zainteresirani za poslovne primjene R i integraciju prediktivnih rješenja u poslovne procese

 

OPIS:

Tečaj daje pregled korištenja R-a za poslovna predviđanja i integraciju istih u poslovne reporte. Analitika i tečaj se rade na direktnom poslovnom primjeru predviđanja.

 

SADRŽAJ:

Pregled R-a i postavljanja poslovnih ciljeva. Predviđanje evenata, dali že se nešto dogoditi, kada će se nešto dogoditi, koliki će biti poslovni utjecaj, koje su distribucije i anomalije u procesu. Uporaba paketa za predviđanje caret, forecast, xgboost, anomalize. Obrada data science flow-a u R-u. tj. koji su uobičajeni koraci. Paketiranje procesa prema krajnjem rješenju. Finaliziranje i strukturiranje reporta za management executive summary analizu i praćenje rezultata. Integracija u Power BI dashboard summary.

Tečaj se radi koristeći poslovni primjer za predviđanje tj. predikciju evenata s praktičnim poslovnim primjerima i zaključcima. Prolazi se integracija i obrada dobivenih rješenja u Power BI executive summary za praćenje KPI i KRI metrika.