Opis Microsoft Access baza podataka
Trajanje 3 dana
Predznanje -
Tko treba slušati -


SADRŽAJ:
Specifičnosti Access baze podataka, kreiranje i administracija baze, kreiranje jednostavnih formi za rad sa bazom unutar Access alata, osnove spajanja na SQL bazu i rad s istom, koristeći .NET Framework.