Opis Unix Security
Trajanje 3 dana
Predznanje UNIX, djelomično poznavanje administracije mreže i sistema(SADM-SOL, NETADM), TCPIP
Tko treba slušati Tečaj je namijenjen svim korisnicima i administratorima koji žele steći znanja o sigurnosnim principima i metodama u zaštiti podataka na UNIX / AIX OS..


SADRŽAJ:
Uvod, Korisnici, Grupe, Kontrola pritupa, Lozinke, Kontrola pristupa konzoli i terminalima, Modemi i terminal serveri, NIS, hosts.equiv i .rhosts, path, Dozvole korištenja datoteka, kazala i specijalnih datoteka, umask, SUID i SGID, Kontrola i zaštita NFS-a, Dump i restore, Mrežne komande, Zaštita pristupa preko mreže, Praćenje rada preko mreže, Secure RPC i NFS, X11 Security, FTP, C2 Auditing, ASET, Komande za provjeru sigurnosti sistema, Firewall. Korisni "public domain" programi.